den matek
Stárci 2018
Hody 2018
pasování

Výběr poplatků za TKO a psy 2019

Obecní úřad Vrbice oznamuje, že bude vybírat poplatek za odvoz komunálního odpadu a to od 18.3.2019. Současně je možno uhradit i poplatek za psa. 

  • poplatky je možné zaplatit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách, nebo bankovním převodem na účet číslo 8624651/0100.  Jako VS uveďte číslo popisné.
  • poplatek za TKO na rok 2019 v částce 450,- Kč/osoba
  • poplatek za psa na rok 2019 v částce 100,- Kč/pes