Stárci

Audit Family Friendly Community

Jak jsme Vás již na několika místech informovali, obec Vrbice se zapojila do auditu Audit familyfriendlycommunity, jehož cílem je nejen zmapování dosavadních prorodinných opatření, ale zejména zjištění, jaká opatření v naší obci absentují.

Jedním z prvků společného plánování je setkávání pracovní skupiny. Na prvním setkání pracovní skupina vytipovala potencionální projekty, po něm proběhlo dotazníkové šetření, jehož výsledky Vám právě předkládáme. Na dalším setkání se pracovní skupina zamyslela nad doporučení projektů pro realizaci v budoucnu pro zastupitelstvo obec.

Jak pracovní skupina, tak zastupitelé se shodli, že většina projektů a nápadů jsou velmi kvalitní, mnohé z nich se týkají zapojení spolků a škol a mnohé z nich nejsou ani o velkých penězích, jako spíše o tom trochu chtít. Zastupitelé návrh pracovní skupiny přijali, pojďme se tedy podívat, jak dotazníkové šetření dopadlo.

Dostali jsme odpovědi od 45 respondentů. Všem moc děkujeme za čas, který dotazníku ať už v elektronické nebo papírově podobě věnovali.  Kompletní výsledek Vám tímto předkládáme a to včetně negativních odpovědí a odpovědí, které se netýkají tzv. měkkých aktivit. Vymazali jsme pouze odpovědi typu nevím, vše je v pořádku, jsem spokojen, žádné apod. – tyto byť často pozitivně vyznívající odpovědi by nás dále neposunuli. Nuže posuďte.

Na závěr padla otázka: „Pokud můžete a máte zájem sami něco udělat pro zlepšení podmínek života rodin na Vrbici a podílet se na pro-rodinných aktivitách, uveďte prosím svůj kontakt. Děkujeme Vám.“ Když odečtu kontakt na sebe, tak pomoc nabídli pouze 2, slovy dva občané, resp. občanky.

Řečnická otázka na závěr, která varianta asi je správná – je v pořádku pouze čekat, co mi bude naservírováno na stříbrném podnose, nebo pro to něco chci udělat?Tom Bílek, starosta vrbecký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenujte, jaké aktivity postrádáte:

 • Aktivity spojené s historii obce - muzeum.

 • Aktuality z dění obce na soc. sítích, včetně fotek.

 • Letní kino.

 • Koncerty, sportovní akce, víceúčelové sportovní hřiště, hřiště pro menší děti.

 • Více aktivit pro děti - hudební nástroje, tvoření, sportovní aktivity pravidelně organizované i jiného zaměření než fotbal, pro holky chybí úplně.

 • Více vyžití pro děti, multifunkční hřiště veřejně přístupné, pumpark, skatepark, sport.

 • Cvičení na gymnastických balónech.

 • Aktivity pro děti, kolektivní aktivity pro rodiny nebo jen ženy.

 • Cvičení pro důchodce.

 

Napište prosím jednu aktivitu z oblasti prorodinné politiky, kterou podle Vás VŠECHNY RODINY na Vrbici nejvíce postrádají?

 • Dostupnost péče o nemohoucí v regionu.

 • Společné akce za KD, špekáčky, stanování, setkáni rodin se zajímavými osobnostmi.

 • Bankomat.

 • Větší vyžití pro větší děti, které už jsou velké na dětské hřiště.

 • Dětské hřiště pro starší děti.

 • Společný "velký" den rodin s dětmi.

 • Pravidelná kulturní vyžití.

 • Sportovní vyžití pro mladé.

 • Odpolední kávička o víkendu.

 • Cyklostezky mimo silnici.

 • "Univerzální" sport - atletika, gymnastika.

 

Uveďte jaké přednášky a vzdělávací semináře by Vás zajímaly?

 • Historie, tradice, folklor, hudba.

 • První pomoc.

 • Psychologie rodiny, partnerství, výchova, duševní hygiena.

 • Cestopisné, Jak naložit s financemi (spoření, jak se ubránit inflaci).

 • Historie, paměť národa apod.

 • Historie Vrbice a okolních vesnic, posezení s nějakými zajímavými lidmi kteří mají co říct, z různých oborů.

 • Historie, cestování, četba různých autorů.

 • Zdravověda, historie mikroregionu - zemědělství, vojenství, osídlení, myslivost.

 • Cestopisné, seberozvojové, psychologie dějí - např. přednášky pana Haldy (byly už ve školce), zdravý Životní styl.

 • Sport pro děti.

 • První pomoc, výchova dětí.

 • Pro rodinu, výchova.

 • Výchova dětí, strava.

 

Máte nějaký reálný nápad či návrh, jak udělat z Vrbice obec přátelskou rodině?

 • Možná to zdánlivě nesouvisí - ale místní obyvatelé by potřebovali větší klid od turistů a hlavně od nočních návštěvníků. Pokud nebudou odpočatí, nebudou mít ani chuť a sílu na další aktivity.

 • Podpora spolkové činnosti.

 • Hřiště nebo prostor pro mládež, aby dětské hřiště zůstalo pro malé děti.

 • Senior taxi

 • Scházení mladých rodin i s dětmi spolu se staršími obyvateli.

 • Prosím o zřízení prolézaček pro starší děti (věk 1.-5. třída) v prostoru u Lisu na Stráži. Inspirace dřevěné hřiště v Čejkovicích u kostela.

 • Mohl by být u Presu - na Luži vybudováno hřiště pro větší děti. bradla, prolézačky, posilovací stroje apod.

 • Více realizovat mezigenerační aktivity; méně do pořádaných akcí zapojovat turisty, to místní odrazuje od účasti na pořádaných aktivitách.

 • Prosím o zveřejnění seznamu projektů, které by se mohly realizovat, nebo naopak nerealizovat a proč. Sezení p. starosty s mladými rodinami.

 • Prodej pozemků mladým rodinám.

 • Pokud se má pořádat "Den matek" v KD, tak by měly být prioritou maminky a ne výběr dětí, které budou vystupovat. Všechny děti by měly mít možnost vystoupit na pódiu pro maminku, pokud chtějí. A pro vyjimečné a nadané děti by mohl být např. Festival "Vrbice má talent" - taneční a hudební soubory.

 • Více prostoru venkovního či vnitřního pro rodiny na scházení.

 • Větší stmelenost lidí, lidé jsou dost rozděleni.

 • Vrátit zpět značení silnic. Vybudovat univerzální parkoviště pro turisty a návštěvníky Vrbice, kde by se vybíralo. parkovné. Udělat na celé Vrbici nové chodníky. Vybudovat rybník u Kaluba.