Dětské hodečky
Stárky
Stárci
Dýně

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Oficiální název: VRBICE
 • Důvod a způsob založení: dle zákona 128/2000 Sb.
 • Organizační struktura: zastupitelstvo – 8 členů, finanční výbor, kontrolní výbor, starosta, místostarosta
 • Kontaktní spojení: 
  Vrbice  89, 691 09 Vrbice
  tel: +420 519 430 303
  e-mail: info@vrbice.cz
  internet: http://www.vrbice.cz
 • Případné platby můžete poukázat na: KB č. ú. 8624651/0100, nebo hotově na Obecním úřadě.
IČO:00283738
DIČ:CZ00283738
 • DIČ: obec je plátcem DPH.
 • Žádosti o informace: písemně, e-mailem.
 • Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad Vrbice.

Nejdůležitější předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • vyhlášky obce

Seznam organizací:

 • Základní škola Vrbice - příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vrbice - příspěvková organizace
 • Obecní knihovna - organizační složka obce
 • Jednotka SDH - organizační složka obce

Sazebník úhrad:

Ověření podpisu: 30 Kč
Ověření listiny (1 strana): 30 Kč
Pronájem veřejného prostranství:  100 Kč
Hlášení (1x) v místním rozhlase: 25 Kč
Poplatek za psa: 100 Kč/rok
Tuhý komunální odpad ("popelnice"): 450 Kč/rok
Pronájem hrobového místa:
                    místo pro jednohrob 400 Kč/5 let
                    místo pro dvojhrob 800 Kč/5 let

Výše stočného pro rok 2019:  38,18 Kč/m3 bez DPH