Stárci

Poskytnutí dotace z JMK na pořízení nákladního přívěsu VEZEKO pro Sbor dobrovolných hasičů Obce Vrbice

 Obec Vrbice jako  zřizovatel JSDH Obce Vrbice zakoupila nákladní přívěs VEZEKO na přepravu zařízení PPS 12 a držáků savic, hadic a nářadí nutných v případě zásahu. Plachta je provedena v barvách hasičského záchranného sboru s označením HASIČI dle příslušných nařízení. První představení a prezentace stávajícího požárního vozidla AVIA s nákladním přívěsem VEZEKo byla na tradiční akci "Velké Říjnové Setkání Rodin" na farské zahradě, kde místní jednotka JSDH provádí dozor, neboť zde vystupuje skupina s ohňovou show. Ostré nasazení nařízení bylo provedeno, když místnímu občanovi prasklo potrubí a zatopily se sklepní prostory vodou. Dále bylo použito při likvidaci požáru na místním sběrném dvoře.

Nákupem a uvedením do provozu nákladního přívěsu 6.10.2016 byly splněny všechny stanovené cíle a dosavadní výsledky, které naplňují poslání SDH Vrbice na ochranu majetku a zdraví občanů Vrbice.

Nákladní přívěs VEZEKO byl pořízen s přispěním Jihomoravského kraje a to na základě dotace poskytnuté z Dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013 - 2016.