Stárci

Hřbitovní kříž Vrbice

Hřbitovní kříž Vrbice 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022

Spolufinancováno z rozpočtu Jihomoravského kraje.