Stárci

Od Kaluba po Rajčulu

  


Vrbice a Veličná,            

 

Vrbice - tradiční jihomoravská vesnice obklopená vinohrady, Veličná – oravská dědina obklopená pastvinami, loukami a lesy. Jak je známo, protiklady se přitahují a stejně tak je to s tímto přátelstvím. Máme se rádi a pořád u toho druhého objevujeme něco nového.

Projekt „Od Kaluba po Rajčulu“ má za cíl podpořit vztah občanů k obcím a k přírodě, která je obklopuje. Byly podpořeny tábornické činnosti, byly podpořeny fotografické kurzy, ze kterých vznikla nová brožura.

 

Projekt „Od Kaluba po Rajčulu“ s registračním číslem CZ/FMP/11b/01/013 byl podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Projekt byl realizován v průběhu roku 2019.

Celkové náklady na projekt činily 27.847,91€, z toho výše příspěvku byla 19.999€.

 

© Obec Vrbice

© Obec Veličná

                                                                               FOND MALÝCH PROJEKTŮ