Stárci

Duchovní obnova - Karel Satoria na Vrbici - květen 2013