Stárci

Kulturní dům Vrbice - sál a přísálí

Projekt "Kulturní dům Vrbice - sál a přísálí" byl realizován v průběhu roku 2019. V rámci projektu byla provedena nová elektroinstalace v přízemí kulturního domu, instalován nový protipožární SDK strop s akustickými deskami, kruhovými lustry a plošným osvětlením VEKTA v sále KD a vyměněna oken v přísálí KD.

Projekt "Kulturní dům Vrbice - sál a přísálí" vyřešil havarijní stav elektroinstalace a stropu této dominantní stavby.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje částkou 250 000,- Kč.  Zbylé náklady ve výši 587 140,90 Kč uhradila obec Vrbice z vlastního rozpočtu.