Stárci

Současnost

Vinné sklepy – lokalita „Na sklepech“

Dvě lokality vrbeckých sklepů byly budovány s odstupem několika století a svým vzhledem i charakterem se značně liší. Starší kolonie Na sklepech, která tvoří dvě spodní patra vinařských staveb v obci, vznikla v druhé polovině 17. století a dnes je součástí vesnické zástavby. Většinou jde o kamenná patrová stavení se zapuštěnými lisovnami a dlouhými klenutými sklepy. Rovné stropy lisoven jsou obvykle trámové, ke sklepu vykrouženému v hlíně vede svažitá spojovací chodba. Podle legendy byly stavby propojeny podzemními chodbami s čejkovickou tvrzí a v dobách loupeživých nájezdů sloužily jako úkryt místním obyvatelům.

Vinné sklepy – lokalita „Stráž“

Známější lokalitou jsou vinné sklepy Stráž. První chodby se zde začaly budovat na přelomu 18. a 19. století, lisovny s kamenným průčelím byly k podzemním chodbám přistaveny v polovině minulého století. Presúz-vstupní část sklepa-je vybudován z vytěženého kamene a má kamennou štítovou stěnu, mnohdy řešenou ze dvou druhů kamene nebo v kombinaci s cihlou. Místní zvláštností je záliba v gotickém lomeném oblouku. Ušlechtilá černá plíseň na stěnách sklepa svědčí o stabilním prostředí, které víno potřebuje ke svému zrání.

Kostel sv. Jiljí

Na nejvyšším místě v obci stojí  kostel sv. Jiljí, který byl vystavěný bratrstvem sv. Jiljí v letech 1913 – 1920. Kostel se nachází na temeni kopce Stráž vedle hřbitova z roku 1790.


Kaple sv. Anny

Přestože je v horní části obce, na kopci Stráž, kostel zasvěcený sv. Jiljí, najdeme v dolní části obce kapličku, která zasvěcena sv. Anně (r. 1870, rekonstrukce r. 2004 do původní podoby), která slouží k odpočinku a rozjímání. Kaple svým tvarem připomíná spíše maličký kostelíček.

Mohyla míru

Obec Vrbice byla za II. světové války osvobozena 14. dubna 1945. Za osvobozovacích bojů padlo 36 sovětských vojáků a několik místních občanů. Na vrcholu kopce Stráž byl po roce 1945 na věčnou památku těchto událostí postaven památník osvobození. Hned vedle památníku se nachází dělo z II. světové války.

Boží muka

Boží muka(nacházející se v lokalitě Stráž), navržena v alpském stylu, byla postavena v roce 2000. V jejich těsné blízkosti těsné blízkosti se nachází kaplička, která je nazývána Vodní kapličkou a to protože nejen k odpočinku, ale i k osvěžení čerstvou vodou.

Socha sv. Aloise

Náves zdobí socha sv. Aloise, která stojí v parčíku pod základní školu

 

Kříž na hřbitově

Na hřbitově je umístěn kříž, který pochází z roku 1878. Tento kříž byl v roce 2002 celý zrekonstruován.