Stárci

Czech point

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je asistovaným místem výkonu veřejné správy a zároveň novým projektem, který usnadňuje činnost ve vztahu občan – veřejná správa.

Pracovištěm Czech POINTU je i Obecní úřad Vrbice, kde Vám na požádání budou vystaveny ověřené 
výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy, a to: 
 

 • Z katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví 
  - podle čísla listu vlastnictví 
  - podle čísla popisného 
  - podle čísla parcely  
 • Částečné výpisy 
  - z obchodního rejstříku 
 • Úplný výpis platných údajů k aktuálnímu dni 
  - z živnostenského rejstříku 
 •  Výpis
  - z registru živnostenského podnikání 
  - z rejstříku trestů 
 •  Ověřený výpis
  - z rejstříku trestů 
  - z bodového registru řidičů 

 
 
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z  evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost  není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku  trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis  vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se  může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Pokud někdo žádá o  výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou  moc) a svoji totožnost. 

U veřejných evidencí (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 
 
Ověřené výpisy mají právní sílu originálu získaného přímo na příslušném úřadě. Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy podléhá správnímu poplatku: 
 

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další i započatou 50,- Kč 
 • rejstřík trestů 100,- Kč 
 • registr řidičů 100,- Kč. 

Více informací naleznete zde: http://www.czechpoint.cz/

CzechPoint