Dětské hodečky
Stárky
Stárci
Dýně

Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice

Vážení sklepaři, vážení majitelé sklepů,

KONEČNĚ začínáme realizovat projekt „Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice“ na který obec Vrbice získala dotaci z Evropské unie. Díky ní se nám podaří z velké části zafinancovat zaměření a evidenci vašich sklepů, které se buď celé, nebo alespoň část nachází na pozemcích obce Vrbice.

Z pohledu katastru nemovitostí není vrbecký sklep uznáván jako stavba – v současné době. Důvod pro rozdělení obecní parcely je pachtovní smlouva, ve které bude jasně specifikován rozsah podzemní stavby a její majitel.

Co bude výsledkem zaměření Vašeho sklepa:

-geodetické zaměření čelní stěny a lisovny  - bude sloužit jako podklad k uzavření pachtovní smlouvy

-digitální scanování šíje a samotného sklepa

Jaké z toho plynou výhody pro Vás?

Budete mít zaměřenou lisovnu, čelní stěnu, šíju a sklep. Toto budete moci v budoucnu použít jako podklad pro opravy, stavení úpravy apod.

Na lisovnu a čelní stěnu Vám bude umožněno uzavřít s obcí pachtovní smlouvu. Tzn. konečně budete mít alespoň něco v ruce – v tuto chvíli má většina z nás „pouze klíčky“. Teprve až po zaměření bude možno uzavřít pachtovní smlouvu a vy se tak budete konečně moci stát i „papírově“ majitelem sklepa. To vše Vás nebude stát ani korunu z Vaší kapsy. Pokud v rámci projektu k zaměření nepřistoupíte a budete chtít v budoucnu uzavřít pachtovní smlouvu s obcí, budete si muset zaměření a scanování zajistit a v plné výši uhradit.

Jaké z toho plynou výhody pro obec?

Evidence sklepů a jejich majitelů, která je v tuto dobu téměř nulová.

Evidence rizikových míst (sklepy pod komunikací, sklepy nad sebou, blízko sebe apod.)

Jaké obec plánuje pachtovné – nebude nás to stát balík peněz?

Pachtovné by mělo být pouze symbolické a pouze a jen za účelem pravidelné evidence – tzn. např. 100,-Kč/sklep/rok. V porovnání s náklady na výše uvedený projekt, evidenci a třeba i údržbu je zjevné, že se jedná o opravdu symbolické pachtovné.

Jaký bude postup?

Bude Vás kontaktovat zástupce obce, který s Vámi domluví termín zaměřování. Nemělo by to trvat déle než hodinu. Výstup zaměření a scanování bude pouze stavba. Nikoho opravdu nezajímá, kolik beček, lahví a čeho ve sklepě momentálně máte.

Kontaktní osoba organizující časový harmonogram zaměřování – Kateřina Galová - 728553742