Stárci

Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice

Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010037

 

Projekt je zaměřen na efektivnější fungování veřejné správy v obci Vrbice zejména s ohledem na vytvoření strategických dokumentů, které přispějí k dalšímu rozvoje obce. V rámci projektu dojde ke zpracování pasportu sklepních staveb a dalšího majetku na území obce Vrbice. Bude komplexně zmapován počet, umístění a poloha vinných sklepů na území obce a vypracován pasport těchto specifických staveb. Dále budou vytvořeny  pasporty sítí, obecní zeleně, hrobových míst a vybavení obce.