Stárci

Pořízení nového dopravního automobilu FIAT Ducato pro Sbor dobrovolných hasičů Obce Vrbice

Obec pořídila nový dopravní automobil pro místní jednotku SDH Vrbice.

    Stávající dopravní automobil pro místní jednotku SDH Vrbice Avia, rok výroby 1996 klade velké finanční a časové nároky na udržování a provozuschopnost, které by mohli členové SDH věnovat odborné přípravě a výchově mládeže. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vrbice, byly podány žádosti o spolufinancování na Ministerstvo vnitra ČR a Jihomoravský kraj. Výběrovým řízením byla vybrána vítězná firma PROFI AUTO CZ Říčany jako dodavatel nového dopravního automobilu FIAT Ducato. Jedná se o dopravní automobil pro přepravu 9 osob, včetně vybavení pro vozidla zvláštního určení kategorie N2.

Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu, respektive „ Dotace pro jednotky SDH obcí“ Ministerstva vnitra ČR, částkou 406 159,49,- Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje, částkou, 300 000,- Kč. Zbylou částku ve výši 106 159,49 Kč uhradila obec Vrbice z vlastního rozpočtu.