chasa
stárci2
Dětské hodečky
Stárky
Dýně

Knihovna

Obecní knihovna Vrbice byla zřízena jako organizační složka obce na základě usnesení zastupitelstva Obce Vrbice ze dne 1. 10. 2002. Do té doby fungovala pod názvem Místní lidová knihovna.

Kontakt :

Bc. Klára Beranová
mobil: 774 700 048
e-mail: cvc@vrbice.cz
http://knihovna.vrbice.cz/

 

Od roku 2013 je novou knihovnicí Klára Beranová(Gregrová), která je zároveň i vedoucí Centra volného času Kalubáček. Knihovna je otevřena vždy ve středu a v pátek od 15:00 do 19:00. Čtenářský poplatek na jeden rok je pro dospělé 60,- Kč, pro studenty, handicapované a děti do 15 let 40,- Kč, děti do 6 let zdarma. Z technických i praktických důvodů se knihovna přestěhovala do nově vytvořených prostor, které vznikly v podkrovní části Mateřské školy Vrbice.

Knihovna sídlí v nově vzniklých prostorách ve středu obce. Umožňuje poskytovat moderní knihovnické a informační služby doprovázené aktivitami pro širokou veřejnost. Knihovna je určena všem generacím návštěvníků, ovšem trvale jsou největší skupinou uživatelů děti do 15 let. Služby knihovny mohou využívat jak registrovaní čtenáři, tak nahodilý návštěvníci. Provozní doba knihovny je od září 11,5 hodin týdně. Plocha knihovny je 91 m². Nově přestěhovaná knihovna je v centru obce. Studijních míst (místo sloužící uživatelům na čtení nebo studium) je pro uživatele celkem 9 a přístup na Internet je možný na třech počítačích. Naše knihovna má webovou prezentaci s vlastní doménou http://knihovna.vrbice.cz/ tvorbu a údržbu provádí knihovnice, webová prezentace zahrnuje základní informace o knihovně, on-line katalog (OPAC) s odkazem na Souborný katalog ČR aj. Knihovnice se dalšímu vzdělávání věnuje v doporučeném rozsahu 48 hodin ročně (školení, porady). V současné době probíhá anketa o spokojenosti uživatelů.

                                

Co všechno Vám může knihovna nabídnout?

  • absenční půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů všem zaregistrovaným uživatelům

  • knihy z výměnného fondu (VF) v pravidelně obměňovaných souborech pro širší nabídku titulů

  • zprostředkování literatury z jiných knihoven prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba)

  • bezplatný přístup k internetu pro všechny zájemce (3 místa), wi-fi

  • přes 8 tisíc knih různých žánrů a také velký výběr časopisů

  • copy centrum – černobílé a barevné kopírování a tisk, skenování, laminování

  • online katalog

  • káva, čaj

  • dětský koutek

Soubory ke stažení

knihovna 1 knihovna 3 knihovna 4 knihovna 5 knihovna7