Stárci

Muzeum

Muzeum obce Vrbice vzniklo přestavbou budovy staré radnice. V současné době je to nejstarší budova v naší obci. Radnice byla postavena zároveň s patrovou školou v roce 1872 za starostování Václava Hubáčka. Současnou podobu získala budova v roce 2012. Obec Vrbice tak získala důstojný prostor, kde prezentuje nejen svou minulost, ale díky výstavám a projektům týkajících se krojů i současnost.

Muzeum OBCE VRBICE je otevřeno ve dny sváteční (Velikonoce, Hody, Vánoce) nebo po domluvě. Více informací na tel. čísle 724 727 580 nebo 519 430 303 (Obecní úřad Vrbice).

O průběhu stavby staré radnice se zmiňuje Václav Hubáček v Památní knize obce Vrbice, kde píše: „stavba táto (škola a radnice) v běhu  pěti měsíců dohotovena byla a dne 12. listopadu 1872 od důstojného pana děkana z Podivína, našeho pana faráře Augustina Pinkalského (z Kobylí), p. J. Luckého – kaplana z Čejkovic a bilovského pana faráře, při slavné polní mši svaté, která u školní budovy slúžena byla, posvěcena byla“. V Památní knize je též zmíněno, že  obec tehdy zřídila u Studýnek cihelnu, která posloužila pro potřebu celé stavby. Vypálení cihel se provádělo postaru – v milířích, protože u Studýnek nebyly nikdy nalezeny jakékoliv zbytky po cihlářské peci. Později, v roce 1891 byla kancelář radnice přeměněna (asi do r. 1908) na školní třídu, protože vrbecká dvojtřídní škola se musela změnit na trojtřídní. 

Muzeum bylo založeno v roce 2008. Duchovním (a nejen duchovním) otcem této myšlenky je pan František Janošek. V roce 2011 došlo k jeho rozšíření o jednu místnost a v letech 2012 a 2013 prošla kompletní rekonstrukcí střecha a vznikly tak nové prostory v půdní vestavbě. Nynější úprava stávající budovy je provedena na způsob starého selského domku. Vzhled byl zvolen podle popisu ve starých záznamech. Přestavbu provedli zaměstnanci obce.

 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Soubory ke stažení

Muzeum Vrbice Muzeum Vrbice Muzeum Vrbice Výstava uměleckého kováře Milana Michny Vrbecké kroje Vrbecké kroje