Stárci

Farnost Vrbice

Římskokatolická farnost Vrbice

Vrbice 298, 69109
Číslo účtu: 1381460389/0800

Otec Tomáš – P. Mgr. Tomáš Caha
Kobylí 112
691 10 Kobylí
E-mail: kobylí@dieceze.cz
+420 732 648 467
Fara: 519 431 248

www.bokovka.info

Kostelník: Jan Kachyňa – 728 916 138
Varhaník: Václav Marek – 728 923 407
Schola Kamínek: V. Hasík – 736 624 348

Pokud budete chtít hrát a zpívat na svatbě nebo pohřbu je potřeba říci jak varhaníkovi tak schole nebo zpěvačkám. Není to automatická služba!

Římskokatolická farnost Vrbice se pyšní skromným a jednoduchým kostelíkem sv. Jiljí, který je bezesporu dominantou celé obce. Už z dalekého a širokého okolí je vidět pseudorománský kostel z roku 1913, slavnostně vysvěcený 10. října 1920.

Kromě hřbitova z roku 1790 se na Vrbici nachází mnoho sakrálních památek – kaple Panny Marie, kaple sv. Anny z roku 1870, Boží muky a kříže.

Duchovním správcem je v současné době P. Mgr. Tomáš Caha, který od roku 2018 pečuje již jako jedenáctý farář o své ovečky na Vrbici. Současně s vrbeckou farností se stará také o farníky v Kobylí a Bořeticích.

Do příjemného prostředí vrbeckého kostela zavítají lidé kromě pravidelných mší svatých také na svatby, křty, pohřby, koncerty, Živý Betlém, Dny otevřených dveří a mnoho dalších menších slavností. Přilehlá fara slouží různým setkáním, oslavám, táborům i soustředěním.

OBEC VRBICE A FARNOST VRBICE  POŘÁDAJÍ SBÍRKU NA OPRAVU KOSTELA SV. JILJÍ. ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU SBÍRKY:  123-1997910237/0100