Stárci

Mužáci z Vrbice

Soubor Mužáci z Vrbice  byl založen  01.10.2003 – je to parta chlapů, kteří rádi zpívají, a to nejen ve sklepě, nebo na hodech, ale hlavně na různých vystoupeních, nebo třeba i v televizi. Dali jsme si do vínku, že budeme zpívat písničky z našeho regionu, z pera vrbeckých rodáků, méně známé, nebo upravené a také písničky z vlastní tvorby.

Hlavním úkolem je rozvoj a zachování lidových tradic, propagace, reprezentace našeho regionu a obce Vrbice. Na založení sboru má největší podíl  Václav Hasík st. , který, působí jako umělecký vedoucí. Zpíváme na domácích akcích, jako jsou například:  Eště byly čtyři týdny do hodů, zarážení hory,  svěcení vína, akce Modrých hor, ale největší událostí je přehlídka mužáckých sborů „Vrbecká dědina“, kterou v polovině června tradičně pořádáme pod záštitou Obce Vrbice, která je nám věrným sponzorem.   Mezi naše největší úspěchy považujeme natáčení  pro ČT, pořady Folklorika, Setkání s písničkou a Vánoční posezení u muziky.

Od roku 2005 jsme občanským sdružením.

Vedoucí:

Václav Hasík st.
tel. 725 369 077

Trocha poezie

Vrbice drahá, v klínu vinohradů,
do daleka hledíš domků svých očima.
Tam k tobě vzpomínky moje zalétají
a každá cesta má končí a začíná…
Marie Kachyňová

Tá Vrbecká dědina