Stárci

Okolo Luže

Občanské sdružení OKOLO LUŽE bylo založeno v lednu 2011 a zaregistrováno na Ministerstvu vnitra v únoru téhož roku. Původní spolek Okolo Luže fungoval pouze jako ochotnický soubor, který pořádal každoročně divadelní představení – a to již od roku 2002. 

Jelikož neměl žádnou právní subjektivitu a bez toho nelze žádat jakékoliv dotace nebo příspěvky, bylo založeno občanské sdružení, které navázalo na dosavadní práci divadelníků. Navíc jsme jeho aktivity rozšířili mimo ochotnického divadla i na vzdělávání a kulturu obecně.

Cílem činnosti OS  je dále: organizace vzdělávacích programů, pořádání kulturních a zábavných akcí, organizace volnočasových aktivit, zvlášť pro děti, podpora udržování folklórních tradic v obci, podpora zájmových kroužků z oblasti řemeslné a rukodělné činnosti, mapování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví v obci.

Na ustavující schůzi byl odhlasován příspěvek na rok 2011 ve výši Kč 200,- Tuto částku zaplatí rodič (nebo i prarodič) a stane se členem OS, zároveň může jako člena zapsat své dítě (vnouče) do 15 let věku, které bude mít členství zdarma. Děti členů budou zvýhodněny při akcích OS. (Např. sleva na vstupném při zájezdu do divadla, atp.)

Protože se jedná o samostatné, dobrovolné, nepolitické a nevýdělečné sdružení rodičů s dětmi a ochotníků, které je otevřené všem příchozím, může se členem stát každý, kdo s činností tohoto sdružení sympatizuje.

Hry:

 • 2002 (březen): O princezně, která si neuměla  hrát
 • 2002 (prosinec): Princ Bajaja naopak
 • 2004: Tři veteráni
 • 2005: Hamlet
 • 2007: Dívčí válka
 • 2008 (prosinec): Slovácko sa súdí
 • 2009 (listopad): Podhorský penzion
 • 2011 (únor): Bludička a zlatý kolovrat

Fotogalerie souboru:

 • Dívčí válka
 • Maškarní ples 2006
 • Maškarní ples 2008
 • Dívčí válka
 • Fotogalerie souboru Okolo Luže na rajce.net

Amatérské videozáznamy: