Stárci

SDH Vrbice

Sbor měl v začátcích velké finanční problémy díky nepochopení obecního zastupitelstva a tak se snažil peníze získávat z činností jako byly veřejné zábavy či hraní divadla. Za tyto peníze se zakoupila výbava do hasičského sboru.

Sbor dobrovolných hasičů byl založený 30.9.1923 za účasti 45 vrbeckých občanů. Tehdejším starostou byl zvolen starosta obce Tomáš Ostřížek a tuto funkci vykonával dlouhých 22 let. Tu následně předal Václavu Mikulicovi a to jen kvůli svému věku.

V roce 1927 byla zakoupena ruční pojízdná hasičská stříkačka, o rok později hadice a savice a v roce 1929 dostal sbor nosítka od červeného kříže. Od roku 1930 se začaly konat žňové hlídky a tehdejší starosta Vrbice Václav Hasík přislíbil příspěvek obce 5000 Kč na postavení hasičského skladiště, které bylo postaveno rok nato i s hasičskou zbrojnicí. Sboru se začalo dostávat pochopení a uznání.

Roku 1948 proběhlo svěcení praporu vrbeckým farářem Antonínem Šulou. To už se sbor začínal rozvíjet a hned rok poté byla za pomoci okresního národního výboru v Hustopečích zbudována motorová stříkačka o síle 35 koňských sil.

V roce 1953 se sbor přejmenoval na Československý svaz požární ochrany a o několik let později byly provedeny opravy hasičky a zakoupeno nové hasičské vozidlo.

Další úpravy a renovace hasičské zbrojnice proběhly až v roce 2000, kdy se dělala nová fasáda a oprava střechy.

Od roku 2004 je obnovena činnost sboru dobrovolných hasičů, který se zúčastňuje hasičských soutěží, obnovuje vodní žídla a vyjíždí pomáhat k méně náročným zásahům.

V nynější době se sboru dostává i podpory ze strany obecního úřadu a tak se může nadále rozvíjet.