Dětské hodečky
Stárky
Stárci
Dýně

Úřední deska

Obec Vrbice - Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Vrbice č. 2/2016 – Vyvěšeno 25. 1. 2021 / Svěšeno 25. 2. 2021

Stanovení výše poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu za osobu na rok 2021 ve výši 550,- Kč