Stárci

Výstavba multifunkčního hřiště "Za búdú hodovú"

Dne 30.6.2018 jsme převzali od stavební firmy PROSTAVBY Otnice dokončené multifunkční hřiště za kulturním domem na Vrbici. Jedná se o oplocené multifunkční hřiště s umělým trávníkem a křemičitanovým vsypem pro nohejbal, volejbal, malou kopanou, tenis, streatball a hřiště se speciálním pískem je navrženo pro plážový volejbal.

Vybudováním víceúčelového hřiště dojde ke zlepšení podmínek pro sportování dětí ze základní školy, mládeže organizované ve sportovních oddílech a občanů obce.

Projekt MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ „ZA BÚDÚ HODOVÚ“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 2 493 182,- Kč a 1 041 316,44 Kč z obecního rozpočtu.

V současné době probíhá kolaudační řízení. Slavnostní otevření a předání hřiště do užívání plánujeme na září 2018.