čarodky
2022
chasa
stárci2
Dětské hodečky
Stárky
Dýně

Výstavba multifunkčního hřiště "Za búdú hodovú"

Dne 30.6.2018 jsme převzali od stavební firmy PROSTAVBY Otnice dokončené multifunkční hřiště za kulturním domem na Vrbici. Jedná se o oplocené multifunkční hřiště s umělým trávníkem a křemičitanovým vsypem pro nohejbal, volejbal, malou kopanou, tenis, streatball a hřiště se speciálním pískem je navrženo pro plážový volejbal.

Vybudováním víceúčelového hřiště dojde ke zlepšení podmínek pro sportování dětí ze základní školy, mládeže organizované ve sportovních oddílech a občanů obce.

Projekt MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ „ZA BÚDÚ HODOVÚ“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 2 493 182,- Kč a 1 041 316,44 Kč z obecního rozpočtu.

V současné době probíhá kolaudační řízení. Slavnostní otevření a předání hřiště do užívání plánujeme na září 2018.