Stárci

VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ V OBCI VRBICE

Projekt VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ V OBCI VRBICE, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009646 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě šesti nových bytových jednotek o celkové kapacitě 9 osob. Byty budou určeny pro osoby z cílových skupin, které tímto dostanou možnost se plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života ve společnosti. Cílem projektu je snížit počet osob, které se dostávají do tíživé bytové a sociální situace, zabránit izolaci a segregaci vyloučených či ohrožených osob. Izolace má negativní dopad na celou společnost, může vést až k absolutní formě sociálního vyloučení a trvale narušit společenskou soudržnost.

Projekt je zaměřený na aktivity vedoucí k zajištění dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR.