Stárci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBICE - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Projekt "Základní škola Vrbice - škola pro život", reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004198. Na projekt poskytována  finanční  podpora  z  EU.

 

Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence zejména v oblasti jazykového vzdělávání a environmentální výchovy, zajištění bezbariérového přístupu, konektivita školy.

V rámci projektu dojde k vybudování 2 odborných učeben, odborných kabinetů vč. jejich zázemí, povýšení úrovně školy z bariérové na bezbariérovou a řešena bude rovněž konektivita školy.