Stárci

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Oficiální název: VRBICE
 • Důvod a způsob založení: dle zákona 128/2000 Sb.
 • Organizační struktura: zastupitelstvo – 9 členů, finanční výbor, kontrolní výbor, starosta, místostarosta
 • Kontaktní spojení: 
  Vrbice  89, 691 09 Vrbice
  tel: +420 519 430 303
  e-mail: info@vrbice.cz
  internet: http://www.vrbice.cz
 • Případné platby můžete poukázat na: ČS  6012751319/0800 UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU BANKOVNÍHO ÚČTU, nebo hotově na Obecním úřadě.
IČO:00283738
DIČ:CZ00283738
 • DIČ: obec je plátcem DPH.
 • Žádosti o informace: písemně, e-mailem.
 • Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad Vrbice.

Nejdůležitější předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • vyhlášky obce

Seznam organizací:

 • Základní škola Vrbice - příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vrbice - příspěvková organizace
 • Obecní knihovna - organizační složka obce
 • Jednotka SDH - organizační složka obce

Sazebník úhrad:

       Ověření podpisu: 50,-Kč

       Ověření listiny (1strana): 30,- Kč

       Hlášení (1x) v obecním rozhlase: 25,-Kč

       Poplatek za psa: 100,-Kč/rok

       Tuhý komunální odpad (‚‚popelnice‘‘) pro rok 2024: 660,-Kč/rok

       Výše stočného pro rok 2024: 56,-Kč/m3 bez DPH

 

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - viz soubor PDF níže.

 

 

Soubory ke stažení