Stárky 2018
Stárci 2018
Hody 2018
vrbecká dědina
pasování

Rozsvěcení vánočního stromu 2012

V krátkém programu vystoupili Mužáci z Vrbice a děti z MŠ,ZŠ