závody2
vrbecká dědina
pasování
děti
děti3
závody

Rozsvěcení vánočního stromu 2012

V krátkém programu vystoupili Mužáci z Vrbice a děti z MŠ,ZŠ