závody2
vrbecká dědina
pasování
děti
děti3
závody

Základní škola

Základní škola Vrbice je tvořena pouze 1. stupněm, navštěvují ji děti od 1. do 5. třídy.
Součástí školy je školní družina.
Dále děti pokračují ve školní docházce na druhém stupni ZŠ Kobylí.

Kontakty:

Základní škola Vrbice
Vrbice 239
691 09

Mgr. Renata Horáková, ředitelka ZŠ
tel: 519 430 304
mobil: +420 774 582 143

email: reditelka@zsvrbice.cz
web: www.zsvrbice.cz