Stárky 2018
Stárci 2018
Hody 2018
vrbecká dědina
pasování

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo:

František Polášek – starosta 

Tomáš Bílek – místostarosta obce, člen přestupkové komise a stavební komise

Dušan Fridrich - předseda stavební komise

Bc. Klára Beranová – členka kontrolního výboru

Mgr. Renata Horáková – předsedkyně školské a kulturní komise

Ing. Jiří Kubík MBA – předseda kontrolního výboru

Ing. Jiří Zálešák – předseda finančního výboru,

Roman Varmuža – člen přestupkové komise, člen Školské rady při ZŠ Vrbice

Mgr. Markéta Veverková - členka školské a kulturní komise

 

  

Finanční výbor:

Ing. Jiří Zálešák, Petra Kadrnková, Liběna Ludvová

Kontrolní výbor:

Ing. Jiří Kubík, Bc. Klára Beranová, Jaroslava Válková

Přestupková komise:

JUDr. Miroslav Hlávka, Tomáš Bílek, Roman Varmuža

Školská a kulturní komise:

Mgr. Renata Horáková, Mgr. Markéta Veverková, Markéta Bezděková, Jana Kadlecová, Mgr. Miluše Zálešáková

Stavební komise:

Dušan Fridrich, Tomáš Bílek, Václav Hasík st., Ing, Dagmar Huňařová, David Mikulica