vítání
vítání2
hrkání
sjezd

Mateřská škola

Mateřská škola je dvoutřídní, ve třídách Koťátka a Motýlci jsou věkově smíšené děti.
Součástí mateřské školy je kuchyně a školní jídelna (kontakt : 776 818 271).

 

Kontakty

Mateřská škola
Vrbice 380
691 09

Jana Kadlecová, ředitelka MŠ
tel: 519 430 329

email: ms.vrbice@tiscali.cz
http://www.msvrbice.cz/

Z historie mateřské školy

Škola byla vybudována adaptací rodinného domku paní Francové.Národní výbor tento domek zakoupil za 90.000,- Kč. S úpravou domku na mateřskou školu bylo započato na jaře 1959. Při úpravě napomáhalo mnoho rodičů, především ženy místní organizace Výboru žen.

Úprava rychle pokračovala, takže 1. září téhož roku mohlo být uspořádáno slavnostní otvírání školy.  Školka byla jednotřídní s počtem 32 dětí s hernou, třídou a také s kuchyní. Vše umístěno v horní části budovy. Ředitelkou nově otevřené školy byla jmenována Vladimíra Klímová, která zde působila do roku 1966. S ní zde učila Libuše Štulpová, kterou po roce  vystřídala Vlasta Hyclová.

Protože počet dětí přihlášených do mateřské školy byl mnohem větší, než mohla jedna třída pojmout, začalo se uvažovat o otevření druhé třídy. Tato byla otevřena 1. května 1962 ve spodní části budovy  z bývalého zdravotního střediska  a později z průjezdu byla dobudována ještě ložnice pro tuto druhou třídu. Celkový počet v mateřské škole byl v té době 58 dětí.

Od září do konce roku 1972 probíhala generální oprava budovy mateřské školy. V této době byla školka umístěn a v kulturním domě.

Od 1. ledna 1982 přechází Mateřská škola Vrbice pod správu Jednotného zemědělského družstva Družba  se  sídlem v Kobylí, které financuje provozní pracovnice. Proto dochází k jejich výměně – družstvo si dává pracovnice své.

Na jaře v témže roce 1982 dochází k významnému kroku – začíná se v akci „Z“ stavět nová mateřská škola pro 60 dětí. Stavba nové školky byla zahájena uprostřed přírody s krásným výhledem do krajiny. Stavba zdárně pokračovala a tak mohla být nová školka 31. srpna 1985 slavnostně, za účasti občanů a řady hostů, otevřena. Občané obce zde odpracovali 35.000 brigádnických hodin. Hodnota díla byla vyčíslena na částku 3.000.000,- Kčs.