vítání
vítání2
hrkání
sjezd

Karel Satoria - beseda a Mše svatá 4.6.2016