Stárky 2018
Stárci 2018
Hody 2018
vrbecká dědina
pasování

Vystoupení ZŠ a Kalubáčku, zpívání koled a posezení se seniory 9.12.2015

Foto Roman Varmuža.