závody2
vrbecká dědina
pasování
děti
děti3
závody

Vystoupení ZŠ a Kalubáčku, zpívání koled a posezení se seniory 9.12.2015

Foto Roman Varmuža.